Imagine

Convocator Sedinta de indata a Consiliului local (23.11.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege pentru probleme de maxima urgenta consiliile locale se întrunesc în şedinţă convocata de indata, conform art. 39 alin. 4* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa convocata de indata a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 23 noiembrie 2017 orele 14.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Continuă să citești

Imagine

Convocator Sedinta ordinara a Consiliului local (13.11.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă ordinară, conform art. 39 alin. 1* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 13 noiembrie 2017 orele 12.30 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Continuă să citești

Imagine

Convocator Sedinta extraordinara a Consiliului local (23.10.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă extraordinară, conform art. 39 alin. 2* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 23 octombrie 2017 orele 12.30 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Continuă să citești

Imagine

Convocator Sedinta extraordinara a Consiliului local (25.09.2017)

Nota: (25.09.2017)

Sedinta a fost reprogramata pentru data de 29.09.2017 ora 12.00

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă extraordinară, conform art. 39 alin. 2* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 25 septembrie 2017 orele 16.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Continuă să citești

Imagine

Convocator Sedinta extraordinara a Consiliului local (3.08.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă extraordinară, conform art. 39 alin. 2* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 3 august 2017 orele 9.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:
 1. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 30/2017 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul procedurilor de achiziție  aferente realizării proiectului  „Dotarea caminelor culturale din comuna Beba Veche si Cherestur, județul Timiș”
 2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 31/2017 privind aprobarea contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare – transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș – Lotul 3 – servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia”, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”
 3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 32/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Primarului şi Consiliului Local
 4. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 33/2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beba Veche pentru anul 2017
 5. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 34/2017 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN

Adaugat ulterior

Continuă să citești

Imagine

Convocator Sedinta ordinara a Consiliului local (10.07.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă ordinară lunar, conform art. 39 alin. 1* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 10 iulie 2017 orele 16.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:
 1. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 24/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
 2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 25/2017 privind aprobarea valoarii de investiție a Proiectului „Dotare Camine culturale din comuna Beba Veche și Cherestur, judetul Timis” cu o valoare totala de 994.077.31 lei
 3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 26/2017 privind solicitarea unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 320.000 lei
 4. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 27/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
 5. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 28/2017 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
 6. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 29/2017 privind abrogarea hotararii nr. 16/2017 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a terenului înscris în C.F. nr. 402505 nr. cadastral 402505, în suprafaţă de 1079 mp, domnului Bud Nicu – Cristian, pentru construirea unei locuinţe în baza Legii 15/2003
 7. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 30/2017 privind solicitarea unui imprumut de la EXIMBANK SA
 8. Dezbateri privind probleme de interes local:
  1. situatie privind imobilele proprietate de stat inchiriate
  2. situatie privind debitele la capitolul „apa potabila”
  3. prezentarea spre aprobare a cererilor adresate Consiliului local
  4. prezentarea de catre dl. Ardelean Gheorghe a raspunsului la interpelarea adresata in data de 15.06.2017

Continuă să citești

Imagine

Convocator Sedinta ordinara a Consiliului local (16.05.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă ordinară lunar, conform art. 39 alin. 1* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 16 mai 2017 orele 16.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:
 1.  Adoptarea proiectului de hotarare nr. 20/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
 2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 21/2017 privind implementarea Proiectului  „Modernizare sistem de alimentare cu apă în localitatea Beba Veche și Cherestur, prin retehnologizare stație tratare Pordeanu, Cherestur și Beba Veche și realizare aducțiuni.”
 3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 22/2017 privind implementarea proiectului  „Extindere retea de canalizare si realizare racorduri in localitatea Beba Veche, infiintare retea de canalizare si realizare racorduri Cherestur si realizare racorduri in Pordeanu
 4. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 23/2017 privind aprobarea Contractului de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă
 5. Dezbateri privind probleme de interes local

Continuă să citești

Imagine

Convocator Sedinta ordinara a Consiliului local (3.04.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă ordinară lunar, conform art. 39 alin. 1* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 3 aprilie 2017 orele 14.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:
 1.  Adoptarea proiectului de hotarare nr. 14/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
 2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 15/2017 privind adoptarea bugetului local pe anul 2017
 3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 16/2017 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a terenului înscris în C.F. nr. 402505 nr. cadastral 402505, în suprafaţă de 1079 mp, domnului Bud Nicu – Cristian, pentru construirea unei locuinţe în baza Legii 15/2003
 4. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 17/2017 privind aprobarea bugetului societatii Spatii Verzi SRL pe anul 2017
 5. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 18/2017 privind aprobarea bugetului societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL pe anul 2017
 6. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 19/2017 privind aprobarea bugetului societatii Serviciul Public Prestari Servicii SRL pe anul 2017
 7. Dezbateri privind probleme de interes local

Continuă să citești

Imagine

Convocator Sedinta ordinara a Consiliului local (27.02.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă ordinară lunar, conform art. 39 alin. 1* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 27 februarie 2017 orele 17.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:
 1.  Adoptarea proiectului de hotarare nr. 10/26.01.2017 privind aprobarea demarării investiţiei „Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş” a investiției „Demolare imobil P si construire Gradinita P+2E cu program prelungit in comuna/localitatea Beba Veche ” precum și a investiției „Modernizare străzi în localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş”
  propuse pentru finanțare pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală pe anul 2017
 2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 11/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie „Demolare imobil P si construire Gradinita P+2E cu program prelungit  in comuna/localitatea Beba Veche „
 3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 12/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie „Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş”
 4. Dezbateri privind probleme de interes local

Nota 24.02.2017: Se va solicita aprobarea includerii pe ordinea de zi a Adoptarii proiectului de hotarare nr. 13/26.01.2017 privind rectificarea cartii funciare 400685 Beba Veche (sediu Primarie)

 

Continuă să citești

Imagine

Convocator Sedinta ordinara a Consiliului local (26.01.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă ordinară lunar, conform art. 39 alin. 1* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 26 ianuarie 2017 orele 12.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:
 1. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 1/26.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 2/26.01.2017 privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2016
 3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. nr. 3/26.01.2017 privind aprobarea utilizarii rezervei bugetare
 4. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 4/26.01.2017 privind acoperirea deficitului pentru sectiunea functionare a bugetului local in suma de lei lei din excedentul bugetului local la data de 31.12.2016
 5. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 5/26.01.2017 privind propunerea aprobării Planului de acțiuni și măsuri de interes local pe anul 2017
 6. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 6/26.01.2017 privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2017
 7. Adoptarea proiectului de hotarare nr. nr. 3/26.01.2017 privind aprobarea utilizarii rezervei bugetare nr. 7/26.01.2017 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2017-2018
 8. Adoptarea proiectului de hotararenr. 8/26.01.2017 privind privind modificarea indicatorilor tehnico-economici, conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare străzi în localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş”
 9. Adoptarea proiectului de hotararenr. 9/26.01.2017 privind aprobarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2017
 10. Dezbateri privind probleme de interes local

 

Continuă să citești