Dosarul sedintei din 29 septembrie 2017

Consiliul local al comunei Beba-Veche, judeţul Timiş

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi  29.09.2017 orele 12,00 la şedinţa ordinara a

Consiliului local al comunei Beba Veche,judeţul Timis.

 

La şedinţa participa consilierii Ardelean Gheorghe, Bali Gabriela, Bican Aurelian-Craciun, Bruder Timea-Terezia, Ciobanu Liviu, Coșa Dorina, Farca Lidia-Lenuța, Folescu Mircea, Horvath Stefan, Toth Ede si Tifan Miklos.

Se constata după efectuarea prezenţei nominale ca este intrunit cvorumul necesar fiind prezenti toti consilierii astfel incât se poate proceda la inceperea sedintei.

Se arata faptul ca este necesara alegerea unui presedinte de sedinta deoarece durata mandatului dlui. Ciobanu Liviu a expirat.

domnul Bican propune pe Toth Ede.

Nemaifiind alte propuneri dl. Toth Ede preia conducerea sedintei si prezinta ordinea de zi: Citeste mai departe… »

Imagine

Convocator Sedinta extraordinara a Consiliului local (25.09.2017)

Nota: (25.09.2017)

Sedinta a fost reprogramata pentru data de 29.09.2017 ora 12.00

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă extraordinară, conform art. 39 alin. 2* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 25 septembrie 2017 orele 16.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Continuă să citești

Dosarul sedintei din 3-08-2017

Consiliul local al comunei Beba-Veche, judeţul Timiş

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 3.08.2017 orele 9,00 la şedinţa extraordinara a

Consiliului local al comunei Beba Veche,judeţul Timis.

 

La şedinţa participa consilierii Ardelean Gheorghe, Bali Gabriela, Bican Aurelian-Craciun, Bruder Timea-Terezia, Ciobanu Liviu, Coșa Dorina, Farca Lidia-Lenuța, Folescu Mircea, Horvath Stefan si Toth Ede

Se constata după efectuarea prezenţei nominale ca este absent Tifan Miklos dar este intrunit cvorumul necesar astfel incât se poate proceda la inceperea sedintei.

Tifan Miklos a sosit dupa efectuarea prezentei.

Dl. Ciobanu Liviu preia conducerea sedintei si prezinta ordinea de zi: Citeste mai departe… »

Imagine

Convocator Sedinta extraordinara a Consiliului local (3.08.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă extraordinară, conform art. 39 alin. 2* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 3 august 2017 orele 9.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:
 1. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 30/2017 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul procedurilor de achiziție  aferente realizării proiectului  „Dotarea caminelor culturale din comuna Beba Veche si Cherestur, județul Timiș”
 2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 31/2017 privind aprobarea contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare – transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș – Lotul 3 – servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia”, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”
 3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 32/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Primarului şi Consiliului Local
 4. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 33/2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beba Veche pentru anul 2017
 5. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 34/2017 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN

Adaugat ulterior

Continuă să citești

Dosarul sedintei din 10-07-2017

Consiliul local al comunei Beba-Veche, judeţul Timiş

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi  10.07.2017 orele 16,00 la şedinţa ordinara a

Consiliului local al comunei Beba Veche,judeţul Timis.

 

La şedinţa participa consilierii Ardelean Gheorghe, Bali Gabriela, Bican Aurelian-Craciun, Bruder Timea-Terezia, Ciobanu Liviu, Coșa Dorina, Farca Lidia-Lenuța, Folescu Mircea, Horvath Stefan, si Tifan Miklos.

Citeste mai departe… »

Imagine

Convocator Sedinta ordinara a Consiliului local (10.07.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă ordinară lunar, conform art. 39 alin. 1* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 10 iulie 2017 orele 16.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:
 1. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 24/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
 2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 25/2017 privind aprobarea valoarii de investiție a Proiectului „Dotare Camine culturale din comuna Beba Veche și Cherestur, judetul Timis” cu o valoare totala de 994.077.31 lei
 3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 26/2017 privind solicitarea unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 320.000 lei
 4. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 27/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
 5. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 28/2017 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
 6. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 29/2017 privind abrogarea hotararii nr. 16/2017 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a terenului înscris în C.F. nr. 402505 nr. cadastral 402505, în suprafaţă de 1079 mp, domnului Bud Nicu – Cristian, pentru construirea unei locuinţe în baza Legii 15/2003
 7. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 30/2017 privind solicitarea unui imprumut de la EXIMBANK SA
 8. Dezbateri privind probleme de interes local:
  1. situatie privind imobilele proprietate de stat inchiriate
  2. situatie privind debitele la capitolul „apa potabila”
  3. prezentarea spre aprobare a cererilor adresate Consiliului local
  4. prezentarea de catre dl. Ardelean Gheorghe a raspunsului la interpelarea adresata in data de 15.06.2017

Continuă să citești