Prezentare

Despre Institutie

Legislatie (organizarea si conducerea institutiei)

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Legea 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 53/2003 Codul Muncii

Conducere

Bohancanu Ioan – primar

Bican Aurelian – viceprimar

Organizare

Regulament de organizare si functionare Consiliu 2012

Regulament de organizare si functionare Consiliu 2016

Organigrama

Organigrama 2016 actualizata

Institutii din subordine

SC Serviciul Public Prestari Servicii SRL

Buget SPPSpe anul 2017

SC Spatii Verzi SRL

Buget SV pe anul 2017

SC Constructii 2015 SRL

Buget C pe anul 2017

Posturi scoase la concurs
Programe si strategii
Rapoarte si studii