Hotarari adoptate de Consiliul local

Nota: Sunt scanate doar actele incepand cu anul 2009*

Hotarareprivindlink
008/18.05.2004modul de folosire al terenului agricol in anulvizualizare
009/18.05.2004retragerea dreptului de administrare operativavizualizare
010/26.07.2004Comisii de specialitatevizualizare
011/09.08.2004alocarea unei sumei de 20.000.000 lei ptr activitavizualizare
012/29.09.2004gospodarirea comuneivizualizare
013/29.09.2004rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
014/29.09.2004modul de folosire al terenului agricol in anulvizualizare
015/29.09.2004efectuarea pazei comunalevizualizare
016/29.09.2004eliberarea autorizatiilor de functionarevizualizare
017/25.10.2004modul de folosire a sumelor APCANvizualizare
018/25.10.2004alegerea presedintelui de sedintavizualizare
019/25.10.2004efectuarea lucrarii de modernizare a iluminat publvizualizare
020/25.10.2004donarea a doua hipocisternevizualizare
021/15.11.2004rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
022/15.12.2004alocarea sumei ptr cadouri de craciunvizualizare
023/15.12.2004indemnizatiile consilierilorvizualizare
024/15.12.2004rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
025/15.12.2004alegerea presedintelui de sedintavizualizare
001/24.01.2005taxele de pasunatvizualizare
002/28.02.2005alegerea presedintelui de sedintavizualizare
003/28.02.2005aderarea comunei la Asociatie comunelor din Romaniavizualizare
004/28.02.2005reorganizarea pazei comunalevizualizare
005/28.02.2005scutirea de plata a persoanelor cu handicapvizualizare
006/28.02.2005alocarea sumei de 30000000 lei pentru finantarea activitatii sportivevizualizare
007/29.03.2005alegerea presedintelui de sedintavizualizare
008/29.03.2005aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugvizualizare
009/18.04.2005rectificarea bugetului local pe anul 2005vizualizare
010/18.04.2005gospodarirea comunei Beba Vechevizualizare
011/09.05.2005acoperirea diferentelor din bugetul activit autofivizualizare
012/20.06.2005rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
013/08.08.2005rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
014/08.08.2005alocarea sumei de 1000 lei ptr act culturalevizualizare
015/18.10.2005prevenirea si conbaterea gripei aviarevizualizare
016/18.10.2005rectificarea bugetului local pe anul 2005vizualizare
017/14.11.2005indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 20vizualizare
018/14.11.2005achizitionarea unui autoturism Dacia loganvizualizare
019/14.11.2005plata sumei de 10,000 RONvizualizare
020/14.11.2005alocarea sumei de 4,000 RON ptr cadouri de Craciunvizualizare
021/06.12.2005rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
001/14.01.2006aprobarea bugetului local pe anul 2006vizualizare
002/14.01.2006aprobarea utilizarii rezervei bugetarevizualizare
003/14.01.2006 aprobarea contului de incheiere a exercitiului buvizualizare
004/27.02.2006modificare limite minime lunare ptr Legea nr. 416/vizualizare
005/03.05.2006 rectificarea bugetului local pe anul 2006vizualizare
006/03.05.2006rectificarea bugetului local pe anul 2006vizualizare
007/05.06.2006alocarea sumei de 2000 lei pentru activitatea Intilnirea Triplex 2006vizualizare
008/05.06.2006alocare suma de 2500 RON ptr transport elevivizualizare
009/03.07.2006rectificarea bugetului local pe anul 2006vizualizare
010/03.07.2006aprobarea studiului de fezabilitate a proiectului Poduri podete si punti pietonale si a unor masuri necesare implementarii acestuiavizualizare
011/14.08.2006rectificarea bugetului local pe anul 2006vizualizare
012/23.08.2006solicitarea transferului fara plata a unui incarcator frontal Ifron 240vizualizare
013/11.10.2006rectificarea bugetului local pe anul 2006vizualizare
014/11.10.2006alocarea parcelei A855 pentru reconstituirea dreptului de proprietatevizualizare
015/11.10.2006 acceptarea unei donatiivizualizare
016/27.11.2006rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
016/27.11.2006rectificarea bugetului local pe anul 2006vizualizare
017/18.12.2006rectificarea bugetului local pe anul 2006vizualizare
018/18.12.2006majorarea impozitelor si taxelor localevizualizare
018/18.12.2006indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007vizualizare
019/18.12.2006alocarea sumei de 5400 ron ptr cadouri de Craciunvizualizare
020/18.12.2006aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu al Primariei Beba Vechevizualizare
001/12.02.2007aprobarea bugetului localvizualizare
002/12.02.2007 aprobarea contului de incheiere a exercitiului buvizualizare
003/12.02.2007includerea in domeniul public al comunei Beba Vechvizualizare
004/12.02.2007utilizarea rezervei bugetarevizualizare
005/12.02.2007acordul de principiu privind amplasarea unor fermevizualizare
007/05.03.2007acord pentru amplasarea unei ferme de suinevizualizare
008/05.03.2007acord pentru amplasarea unei ferme de suinevizualizare
009/05.03.2007acord pentru amplasarea unei ferme de suinevizualizare
010/05.03.2007includerea in domeniul privat a imobilului nr. 210 Beba Vechevizualizare
011/05.03.2007aprobarea proiectului Reabilitare si modernizare Drum comunal Cherestur Pordeanuvizualizare
012/05.03.2007aprobarea parteneriat cu CJT pt proiectul Reabilitare si modernizare Drum comunal Cherestur Pordeanuvizualizare
013/05.03.2007aprobarea proiectului Reabilitare si modernizare Camin cultural Cheresturvizualizare
014/05.03.2007aprobarea parteneriat cu CJT pt proiectul Reabilitare si modernizare Camin cultural Cheresturvizualizare
006/06.03.2007rectificarea bugetului local pe anul 2007vizualizare
015/02.04.2007modificare organigrama, stat functii si nr personalvizualizare
016/02.04.2007aprobarea colaborarii cu AJOFMvizualizare
017/02.04.2007alocarea parcelei A346/2 pentru reconstituirea dreptului de proprietatevizualizare
018/02.04.2007rectificarea bugetului local pe anul 2007vizualizare
019/23.04.2007rectificarea bugetului local pe anul 2007vizualizare
020/05.07.2007modul de folosire a terenului agricol din pasune ivizualizare
021/05.07.2007modul de folosire a terenului agricol din rezervavizualizare
022/05.07.2007 alocarea sumei pentru transport elevi in excursievizualizare
023/05.07.2007efectuarea de cheltuieli materialevizualizare
024/05.07.2007 rectificarea bugetului local pe anul 2007;vizualizare
025/05.07.2007acordarea unui ajutor de urgentavizualizare
026/05.07.2007 aprobarea proiectului Modernizare drum prin pietrvizualizare
027/05.07.2007aprobarea parteneriatului c u CJT pentru proiectulvizualizare
028/13.08.2007inregistrarea vehiculelor care circula ocazional pvizualizare
029/13.08.2007sarbatorirea "Zilei comunei Beba Veche"vizualizare
030/10.09.2007 rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
031/04.10.2007rectificarea bugetului local pe anul 2007vizualizare
032/04.11.2007 decernarea titlului de cetatean de onoarevizualizare
033/03.12.2007parteneriatului c u CJT pentru proiectul Reabilitavizualizare
034/03.12.2007aprobarea contractului de comodat cu Parohia ortodvizualizare
035/24.12.2007rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
036/24.12.2007alocarea sumei de 6000 lei ptr cadourivizualizare
001/11.02.2008adoptarea bugetului local pe anul 2008vizualizare
002/11.02.2008aprobarea contului de incheiere al exercitiului buvizualizare
003/11.02.2008acordul de principiu in vederea participarii comunvizualizare
004/11.02.2008aprobarea colaborarii cu AJOFMvizualizare
005/11.02.2008stabilirea statiilor pentru serviciul de transport public local de persoanevizualizare
006/16.04.2008contractarea unui împrumut în beneficiul comuneivizualizare
007/16.04.2008participarea in proiectul „Parc Industrial Triplex Confinium Beba-Veche"vizualizare
008/16.04.2008modificarea Statului de functii al aparatului de specialitatevizualizare
009/16.04.2008 rectificarea bugetului local pe anul 2008.vizualizare
010/21.07.2008alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului localvizualizare
011/21.07.2008rectificarea bugetului local pe anul 2008.vizualizare
012/22.09.2008privind aprobarea accesarii fondurilor structurale si de coeziunevizualizare
013/22.09.2008privind aprobarea accesarii fondurilor structurale si de coeziunevizualizare
014/22.09.2008privind aprobarea accesarii fondurilor structurale si de coeziunevizualizare
015/22.09.2008privind gospodarirea comunei Beba-Vechevizualizare
016/22.09.2008privind aprobarea contractului de comodatvizualizare
017/20.10.2008alegerea preşedintelui de şedinţăvizualizare
018/20.10.2008rectificarea bugetului local pe anul 2008vizualizare
019/20.10.2008asocierea comunei Beba Veche cu judeţul Timiş şi unităţile administrativ-teritoriale din acest judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară deşeuri Timiş „ADID"vizualizare
020/24.11.2008validarea mandatului de consilier local al dlui Moaca Ionvizualizare
021/24.11.2008rectificarea bugetului local pe anul 2008vizualizare
022/19.12.2008rectificarea bugetului local pe anul 2008vizualizare
023/19.12.2008Alocarea sumei de 15000 lei pentru cadouri de Craciunvizualizare
001/26.01.2009alegerea presedintelui de sedintavizualizare
002/26.01.2009aprobarea utilizarii rezervei bugetarevizualizare
003/26.01.2009 aprobarea efectuarii unui schimb de teren;vizualizare
004/26.01.2009asocierea comunei Beba Veche cu comuna Dudestii Vechivizualizare
005/26.01.2009alocarea de sume pt proiectul Reabilitare si modernizare DC3 Cherestur Pordeanuvizualizare
006/26.01.2009alocarea de sume pt proiectul Studiu Fezabilitate drum interregional Beba Veche - Kubekhaza L=1,5 kmvizualizare
007/26.01.2009alocarea de sume pt proiectul Modernizare prin asfaltare strazi comuna Beba Vechevizualizare
008/26.01.2009alocarea de sume pt proiectul Reparatii si pietruire strazi in comuna Beba Veche si satul Cheresturvizualizare
009/26.01.2009alocarea de sume pt proiectul Executie de trotuare in comuna Beba Veche 4 kmvizualizare
010/26.01.2009alocarea de sume pt proiectul integrat ADI Beba Veche Dudestii Vechi, statie epurare si retea apavizualizare
011/26.01.2009aprobarea contului de incheiere pe anul 2008vizualizare
012/30.03.2009adoptarea bugetului local pe anul 2009vizualizare
013/30.03.2009stabilirea tarifului pentru inchirierea Caminului Culturalvizualizare
014/14.04.2009stabilirea taxelor speciale pe anul 2009vizualizare
015/14.04.2009aprobarea colaborarii cu AJOFM Timisvizualizare
016/04.05.2009alegerea presedintelui de sedintavizualizare
017/04.05.2009radierea dreptului de folosinta a Intreprinderii regionale de industrie locala Sinnicolau Marevizualizare
018/04.05.2009rectificarea bugetului local pe anul 2009vizualizare
019/04.05.2009rectificarea bugetului local pe anul 2009 privind fondul de rulmentvizualizare
020/04.05.2009infiintarea Serviciul Public de Salubrizare a comuneivizualizare
021/04.05.2009privind inchiderea gropilor de gunoi din comunavizualizare
022/02.06.2009trecerea in domeniul public a unui teren si a unei cladirivizualizare
023/02.06.2009rectificarea bugetului local conform HG nr.432-2009vizualizare
024/02.06.2009asumarea indicatorilor economici a lucrarii de investitievizualizare
025/18.06.2009rectificarea bugetului local pe anul 2009vizualizare
026/18.06.2009instrumentare proiect integrat finantat prin masura 322vizualizare
027/18.06.2009aprobarea intabularii unor suprafete de teren din pasunea comunalavizualizare
028/06.07.2009atestarea organizării şi funcţionării Căminelor Culturale din comuna Beba Vechevizualizare
029/06.07.2009aprobarea investiţiei „Reabilitare clădire Biserica ortodoxă din localitatea Beba Veche”vizualizare
030/03.08.2009rectificarea bugetului local al comunei Beba Veche pe anul 2009vizualizare
031/03.08.2009aprobare Act aditional la actul constitutiv la statutul ADI Apa Canal Timisvizualizare
032/03.08.2009aprobare Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii catre operatorul regional SC Aquatim SAvizualizare
033/03.08.2009mandatarea ADI Apa Canal Timis sa exercite anumite atributii drepturi si obligatii privind serviciile comunitare de u-tilitati publicevizualizare
034/07.09.2009alegerea presedintelui de sedintavizualizare
035/07.09.2009aprobarea intabularii unor suprafete de teren din pasunea comunalavizualizare
036/07.09.2009aprobarea insusirii raportului de evaluare a terenuluivizualizare
037/07.09.2009stabilirea amplasamentului Parcului Industrial Triplex confimiumvizualizare
038/07.09.2009rectificarea bugetului local pe anul 2009vizualizare
039/07.09.2009adoptarea taxei speciale pentru colectarea gunoiului menajer pe raza comunei Beba Vechevizualizare
040/07.09.2009aprobarea asocierii comunei Beba Veche ptr Parcul judetean pt energie fotovoltaica-Covacivizualizare
041/12.10.2009rectificarea bugetului local pe anul 2009vizualizare
042/12.10.2009revocarea HCL nr. 7-2009, 8-2009 si 9-2009vizualizare
043/12.10.2009acordul de participare a comunei Beba Veche in GECT BANAT Triplex Confiniumvizualizare
044/02.11.2009impozitele si taxele locale in comuna Beba Veche in anul 2010vizualizare
045/18.11.2009rectificarea bugetului local pe anul 2009vizualizare
046/25.11.2009insusirea Procesului Verbal la terminarea lucrărilor aferente obiectivului „Reabilitare şi modernizare Drum Comunal DC 3 Cherestur-Pordeanu”vizualizare
047/25.11.2009clasificarea unui drum de exploatare din comuna Beba Veche, în categoria drumurilor comunalevizualizare
048/25.11.2009rectificarea bugetului local pe anul 2009vizualizare
049/17.12.2009rectificarea bugetului local pe anul 2009vizualizare
050/17.12.2009Alocarea sumei de 265000 lei pentru cadouri de Craciunvizualizare
001/18.01.2010privind alocarea sumei de 9.000 lei pentru achiziţionarea de cadouri cu ocazia Anului Nouvizualizare
002/18.01.2010aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2009vizualizare
003/18.01.2010aprobarea utilizarii rezervei bugetarevizualizare
004/18.01.2010modificarea organigramei, a statului de functiuni si a numarului de personalvizualizare
005/18.01.2010modificarea taxei speciale pt colectarea gunoiului menajervizualizare
006/18.01.2010alocarea sumei de 4100 euro pt cofinantarea proiectuuli Reabilizare si modernizarea drum comunalvizualizare
007/18.01.2010alocarea sumei de 2500 euro pt cofinantarea proiectului SF drum interregional Beba Veche Kubekhazsavizualizare
008/18.01.2010alocarea sumei de 1500 euro pt cofinantarea proiectului Reparatii prin piertruire strzi in Beba Vechevizualizare
009/18.01.2010alocarea sumei de 1500 euro pt cofinantarea proiectului Executie de trotuare in Beba Vechevizualizare
010/18.01.2010alocarea sumei de 3200 euro pt cofinantarea proiectului Executie SF pt infiintare retea de canalizare in satul Cheresturvizualizare
011/18.01.2010alocarea sumei de 5000 euro pt cofinantarea proiectului Executie infiintare reabilitare modernizare si extindere retea de alimentare cu apa in satul Cheresturvizualizare
012/28.01.2010asigurare financiara a sumelor necesare bunei desfasurari a procesului educational la Scoala Beba Vechevizualizare
013/15.03.2010aprobarea bugetului local pe anul 2010vizualizare
014/15.03.2010reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comunei Beba Vechevizualizare
015/15.03.2010participarea Consiliului local Beba Veche la Programul "Renasterea satului romanesc - 10 case pentru specialisti"vizualizare
016/29.03.2010rectificarea bugetului local pe anul 2010vizualizare
017/29.03.2010privind aprobarea colaborării cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timişvizualizare
018/29.03.2010privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 10 hectare din păşunea comunalăvizualizare
019/29.03.2010alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 1 04-31 07 2010vizualizare
020/26.04.2010stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat precum si a cuantumului acestora si a cuantumului ajutorului de inmormvizualizare
021/11.05.2010aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 10 ha, precum si aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcinivizualizare
022/12.07.2010alegerea președintelui de ședințăvizualizare
023/12.07.2010înființarea Serviciului public de prestări serviciivizualizare
024/09.08.2010rectificarea bugetului local pe anul 2010vizualizare
025/16.08.2010modificarea organigramei, a statului de functiuni si a numarului de personalvizualizare
026/21.09.2010rectificarea bugetului local pe anul 2010vizualizare
027/21.09.2010gospodarirea comunei Beba Vechevizualizare
028/21.09.2010stabilirea tarifului de inchiriere al Căminului cultural și pentru celebrarea casatoriilorvizualizare
029/18.10.2010presedinte de sedintavizualizare
030/18.10.2010rectificare buget local pe anul 2010vizualizare
031/18.10.2010aprobarea raportului de evaluare terenvizualizare
032/08.12.2010rectificarea bugetului local pe anul 2010vizualizare
001/10.01.2011rectificarea bugetului local pe anul 2010vizualizare
002/10.01.2011alocarea sumei de 4750 euro pentru cofinanţarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului comunal DC3 Cherestur-Pordeanu”vizualizare
003/10.01.2011alocarea sumei de 4750 euro pentru cofinanţarea proiectului „Modernizare drum de legătură trafic ușor Beba Veche-Kubekhaza (Ungaria), Tronson Beba Veche-Fronieră”vizualizare
004/10.01.2011alocarea sumei de 2375 euro pentru cofinanţarea proiectului ”Reparatii prin pietruire strazi in satul Beba Veche”vizualizare
005/10.01.2011alocarea sumei de 4750 euro pentru cofinanţarea proiectului ”Execuție de trotuare în comuna Beba Veche”vizualizare
006/25.02.2011alegerea presedintelui de ședințăvizualizare
007/25.02.2011adoptare bugetului local pe anul 2011vizualizare
008/25.02.2011dezmembrarea unei parcele de teren din pășunevizualizare
009/25.02.2011eliberarea autorizațiilor și a orarului de funcționarevizualizare
010/25.02.2011aprobarea efectuării unor schimburi de terenvizualizare
011/28.03.2011numirea Dlui Fulop Atila ca administrator al SPPS Beba Vechevizualizare
012/28.03.2011aprobarea planului de actiuni si masuri de interes local pe anul 2011vizualizare
013/28.03.2011rectificarea bugetului local pe anul 2011vizualizare
014/28.03.2011aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice la obiectivul de investiţii "Modernizare drum de legătură trafic uşor Beba Veche-Kubekhaza (Ungaria)vizualizare
015/28.03.2011aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice la obiectivul de investiţii "Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Beba Veche, satul Beba Veche şi satul Cherestur"vizualizare
016/23.05.2011aprobării cuantumului veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familiivizualizare
017/23.05.2011aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriuluivizualizare
018/23.05.2011aprobarea dezmembrării a unei parcelei A94-4 din păşunea comunalăvizualizare
019/23.05.2011aprobarea Planului de acțiune local privind protejarea zonelor vulnerabile la poluarea apelor cu nitraţi proveniţi din surse agricolevizualizare
020/23.05.2011aprobarea Nomenclatorului arhivisticvizualizare
021/23.05.2011însușirea variantei finale a stemei comunei Beba Veche, județul Timișvizualizare
022/23.05.2011rectificarea bugetului local al comunei Beba Vechevizualizare
023/20.06.2011alegerea presedintelui de sedintavizualizare
024/20.06.2011preluarea prin transfer fara plata a unui imobil aflat in administrarea IJPF Timis- pichet Pordeanuvizualizare
025/20.06.2011preluarea prin transfer fara plata a unui imobil aflat in administrarea IJPF Timis- pichet Beba Vechevizualizare
026/20.06.2011revocarea unor hotararivizualizare
027/20.06.2011privind aprobarea studiului de fezabilitate Studiu de fezabilitate pentru Modernizare drum Beba Veche – Kiszombor lungime 3,50 kmvizualizare
028/20.06.2011privind accesul in fâșia de protecție a frontierei de stat, pe traseul Beba Veche- Kiszomborvizualizare
029/26.09.2011acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Beba Veche în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timişvizualizare
030/26.09.2011aprobarea regulamentului privind inregistrarea autoturismelor propulsate sau tractatevizualizare
031/26.09.2011aprobarea intabularii unor suprafete de terenvizualizare
032/24.10.2011alegerea președintelui de ședințăvizualizare
033/24.10.2011rectificarea bugetului local pe anul 2011vizualizare
034/24.10.2011alocarea sumei de 250000 lei pentru realizarea lucrării Reparații interioare și exterioare clădire Dispensar Beba Vechevizualizare
035/24.10.2011alocarea în anul 2011 a sumei de 50000 lei pentru realizarea lucrării Reparații drumuri interioare in satul Beba Vechevizualizare
036/14.11.2011darea in administrare catre MDRT a terenului aferent obiectivului Modernizare drum legatura Beba Veche- Kubekhazavizualizare
037/14.11.2011rectificarea bugetului local pe anul 2011vizualizare
038/14.11.2011execuției lucrărilor de reabilitare a rețelei publice de alimentare cu apă potabilă a localității Pordeanuvizualizare
039/12.12.2011alegerea presedintelui de sedintavizualizare
040/12.12.2011rectificarea bugetului local pe anul 2011vizualizare
041/12.12.2011completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Beba Vechevizualizare
042/12.12.2011alocarea sumei de 12700 lei ptr cadouri cu ocazia Sarbatorilor de iarnavizualizare
001/31.01.2012alegerea presedintelui de sedințăvizualizare
002/31.01.2012demisia consilierului local Craciun Tiberiu si vacantarea mandatului de consiliervizualizare
003/31.01.2012rectificarea bugetului local pe anul 2011vizualizare
004/31.01.2012alocarea sumei de 4600 euro pentru cofinantarea proiectului Pietruire strazi in comuna Beba Vechevizualizare
005/31.01.2012alocarea sumei de 6600 euro pentru cofinantarea proiectului Executie de trotuare in comuna Beba Vechevizualizare
006/31.01.2012alocarea sumei de 12000 euro pentru cofinantarea proiectului Alimentare cu apă potabila sat Pordeanuvizualizare
007/31.01.2012aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2011vizualizare
008/31.01.2012aprobarea bugetului local pe anul 2012vizualizare
009/27.02.2012alegerea domnului Barath Antoniu ca presedinte de sedintavizualizare
010/27.02.2012validarea mandatului de consilier local al domnului Fabian Vasilevizualizare
011/27.02.2012aprobarea Planului de actiuni si masuri de interes local pe anul 2012vizualizare
012/27.02.2012privind organizarea rețelei școlare la nivelul comunei Beba Veche_x000d_
pentru anul școlar 2012-2013
vizualizare
013/27.02.2012aprobarea dezmembrării a unei parcelei CC190/14 din intravilanul localității Pordeanu, comuna Beba Vechevizualizare
014/15.03.2012rectificare buget local pe anul 2012vizualizare
015/15.03.2012aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Infiintare retele de canalizare cu statii de epurare in comuna Beba Veche, judetul Timis„vizualizare
016/15.03.2012aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare strazi in comuna Beba Veche, judetul Timis„vizualizare
017/15.03.2012radierea Ministerului Apărării Naționale din cartea funciară nr. 400104 Beba Vechevizualizare
018/15.03.2012aprobarea efectuării unor schimburi de terenurivizualizare
019/18.04.2012rectificarea bugetului local pe anul 2012vizualizare
020/18.04.2012aprobarea aderării comunei la Asociatia Grupul de actiune locala Triplex Confiniumvizualizare
021/26.06.2012alegerea viceprimaruluivizualizare
022/23.07.2012aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Beba Vechevizualizare
023/23.07.2012aprobarea organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Beba Vechevizualizare
024/23.07.2012aprobarea reorganizarea Serviciului voluntar pentru Situatii de Urgentavizualizare
025/28.09.2012rectificarea bugetului local pe anul 2012vizualizare
026/28.09.2012numirea administratorului serviciului public de interes local ”Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche”vizualizare
027/28.09.2012privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului GAL - Triplex Confiniumvizualizare
028/29.10.2012alegerea președintelui de ședințăvizualizare
029/29.10.2012rectificarea bugetului local pe anul 2012vizualizare
030/29.10.2012desemnarea reprezentantului comunei Beba Veche în Adunarea generală a ADID Timișvizualizare
031/29.10.2012alocare sumei de 2000 lei pentru activitatea sportivăvizualizare
032/23.11.2012rectificarea bugetului local pe anul 2012vizualizare
033/23.11.2012privind acordarea burselor şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ din Beba Vechevizualizare
034/23.11.2012alocarea sumei de 2000 lei pentru activitatea sportivăvizualizare
035/17.12.2012alocarea sumei de 20000 lei necesara pentru organizarea serbarii pomului de craciunvizualizare
001/16.01.2013aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2012vizualizare
002/16.01.2013alocarea sumei de 33400 euro pentru cofinantarea proiectului Modernizare Drum de legatura trafic usor Beba Veche - Kubekhaza (Ungaria) tronson Beba Veche - Frontieravizualizare
003/16.01.2013alocarea sumei de 6600 euro pentru cofinantarea proiectului Executie de trotuare in comuna Beba Vechevizualizare
004/16.01.2013alocarea sumei de 4600 euro pentru cofinantarea proiectului Pietruire strazi in comuna Beba Vechevizualizare
005/16.01.2013alocarea sumei de 6700 euro pentru cofinantarea proiectului Reabilitare Camin cultural Pordeanuvizualizare
006/16.01.2013aprobarea planului de actiuni si masuri de interes local pe anul 2013 privind ajutorul socialvizualizare
007/16.01.2013actualizarea nivelurilor impozitelor și taxelor localevizualizare
008/14.02.2013privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 707600 lei, conf OUG 3-2013vizualizare
009/14.02.2013privind aprobarea dezmembrării parcelei A94/4 din păşunea comunalăvizualizare
010/10.04.2013alegerea presedintelui de sedintavizualizare
011/10.04.2013demisia unui consilier local si vacantarea mandatuluivizualizare
012/10.04.2013aprobarea bugetului local pe anul 2013vizualizare
013/10.04.2013reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul scolar 2012-2013vizualizare
014/13.05.2013validarea mandatului de consilier local al dlui Fabian Vasilevizualizare
015/13.05.2013aprobarea utilizarii rezervei bugetarevizualizare
016/13.05.2013aprobareadezmembrarii parcelei lot 2 CF 401699 Pordeanuvizualizare
017/13.05.2013rectificarea bugetului local pe anul 2013vizualizare
018/25.06.2013acordarea de burse scolare pentru elevii unitatilor de invatament din Beba Vechevizualizare
019/25.06.2013privind aprobarea solicitării transmiterii dreptului de administrare pentru un imobil aflat în domeniul privat al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Internevizualizare
020/25.06.2013privind aprobarea solicitării transmiterii dreptului de administrare pentru un imobil aflat în domeniul privat al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Internevizualizare
021/19.08.2013alegerea preşedintelui de şedinţăvizualizare
022/19.08.2013privind rectificarea bugetului local pe anul 2013vizualizare
023/19.08.2013aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de Cetatean de onoare al comunei Beba Vechevizualizare
024/19.08.2013aprobarea colaborarii contractualevizualizare
025/23.09.2013incetarea de drept a mandatului de consilier local Craciun Meda si vacantare mandatvizualizare
026/23.09.2013aprobarea prefinantarii contractului de finatare al Asociatiei Gal Triplex Confiniumvizualizare
027/23.09.2013modificarea organigramei si statului de functiuni al Primariei comunei Beba Vechevizualizare
029/16.10.2013rectificarea bugetului local pe anul 2013vizualizare
030/16.10.2013necesitatea, oportunitatea si aprobarea reabilitarii, modernizarii infrastructurii culturale si dotafrii asezamantului cultural din mediul mic ruralvizualizare
033/26.10.2013privind actualizarea suprafetei de pasune inscrise in Ordinul Prefectului in urma aplicarii modificarilor impuse de aplicarea Legilor fondului funciarvizualizare
031/28.10.2013rectificarea bugetului local pe anul 2013vizualizare
032/28.10.2013privind aprobarea întocmirii documentaţiei cadastrale pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului identificat in Anexa nr.1, situat în comuna Beba Veche sat Pordeanu, judeţul Timişvizualizare
034/10.12.2013alegerea presedintelui de sedintavizualizare
035/10.12.2013rectificarea bugetului localvizualizare
036/10.12.2013asigurarea financiara a sumelor necesare buneii desfasurari a procesului educational in anul scolar 2014-2015vizualizare
037/10.12.2013alocarea sumei de 20000 lei pentru organizarea serbarii pomului de craciunvizualizare
001/13.01.2014aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2013vizualizare
002/13.01.2014aprobarea utilizarii rezervei bugetarevizualizare
003/13.01.2014aprobarea finantare deficit bugetarevizualizare
004/13.01.2014aprobarea Planului de acțiuni și măsuri de interes local pe anul 2014vizualizare
005/13.01.2014aprobarea reoganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2014-2015vizualizare
006/05.02.2014adoptarea bugetului pe anul 2014vizualizare
007/05.02.2014demarare proiect pentru reducerea consumului de energie electricavizualizare
008/24.03.2014alegerea presedintelui de sedintavizualizare
009/24.03.2014aprobarea studiului privind reducerea costurilor cu energia electrica prin optimizarea consumuluivizualizare
010/24.03.2014rectificarea bugetului local pe anul 2014vizualizare
011/24.03.2014gospodarirea comunei Beba Vechevizualizare
012/24.03.2014aprobarea Contractului colectiv de munca al Primariei comunei Beba Vechevizualizare
013/28.04.2014alocarea sumei de 10000 lei pentru pentru buna desfășurare a acțiunii internationale Zilele Euroregiunii Triplex Confinium 2014vizualizare
014/28.04.2014rectificarea bugetului local pe anul 2014vizualizare
015/30.06.2014infiitarii serviciului public de colectare-transport deseuri la nivelul judetului Timis prin ADID Timis în scopul delegärii de gestiunevizualizare
016/30.06.2014acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Beba Veche în Adunarea Generala a Asociatţei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeurivizualizare
017/30.06.2014privind asocierea comunei Beba Veche in ADIAC Timisvizualizare
018/30.06.2014privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciilor publice de apă şi canalizare către operatorul regional SC AQUATIM SA şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor furnizatevizualizare
019/30.06.2014privind mandatarea ADIAC Timis sa exercite anumite atributii drepturi şi obligatii prevazute in Legea nr 51-2006vizualizare
020/30.06.2014privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă în comuna Beba Veche, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoaravizualizare
021/11.08.2014alegerea presedintelui de sedintavizualizare
022/11.08.2014interzicerea prospectiunii seismice, explorarii-dezvoltarii -exploatarii hidrocarburilor neconventionale fara acordul proprietarilor sau in areale protejatevizualizare
023/11.08.2014alocarea sumei de 13.000 lei pentru pentru buna desfășurare a 3 acțiuni culturalevizualizare
024/08.09.2014validarea mandatului de consilier local al dlui Velisca Vasilevizualizare
025/08.09.2014acordarea titlului de cetatean de onoare dlui dr Molnar Robertvizualizare
026/08.09.2014Regulamentul local de publicitate privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitatevizualizare
027/08.09.2014rectificarea bugetului local pe anul 2014vizualizare
028/20.10.2014rectificarea bugetului local pe anul 2014vizualizare
029/20.10.2014interzicerea circulaţiei autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata de peste 7 tonevizualizare
030/27.11.2014alegerea presedintelui de sedintavizualizare
031/27.11.2014rectificarea bugetului local pe anul 2014vizualizare
032/27.11.2014dezmembrarea parcelei din CF 401699vizualizare
033/19.12.2014rectificarea bugetului local pe anul 2014vizualizare
034/19.12.2014alocarea sumei de 25000 lei pentru serbarea Pomului de Craciun 2014vizualizare
002/16.02.2015aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014vizualizare
003/16.02.2015aprobarea utilizarii rezervei bugetarevizualizare
004/16.02.2015acoperirea deficitului la sectiunea functionare a bugetului localvizualizare
005/16.02.2015aprobarea bugetului local pe anul 2015vizualizare
006/16.02.2015aprobarea Planului de actiuni si masuri de interes local pe anul 2015vizualizare
007/16.02.2015organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2015-2016vizualizare
008/30.03.2015alegerea presedintelui de sedintavizualizare
009/30.03.2015dezemembrarea parcelei din CF 401699vizualizare
010/30.03.2015acordarea unui mandat special in Adunarea generala a asociatilor ADIAC Timisvizualizare
011/30.03.2015numirea dlui Marinescu Ionel Danut in functia de director al SPPS Beba Veche SRLvizualizare
012/30.03.2015inchirierea terenurilor agricole din rezerva si stabilirea cuantumului chirieivizualizare
013/30.03.2015privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri păşuni comunale, situate in extravilanul comunei Beba Veche pentru pasunatul bovinelor şi ovinelorvizualizare
014/29.04.2015propunerea aprobării înființării societatii Constructii Beba Veche 2015 SRLvizualizare
015/16.06.2015rectificarea bugetului local pe anul 2015vizualizare
016/16.06.2015desemnarea reprezentantului Consiliului local in AGA ADIAC Timisvizualizare
017/16.06.2015propunerea aprobării înființării societatii Spatii Beba Veche SRLvizualizare
018/16.06.2015aprobarea bugetului pe anul 2015 al obiectivelor de investitii cu finantare integrala si partiala de la bugetvizualizare
019/16.06.2015alegerea presedintelui de sedinta din 1 iulie 2015vizualizare
020/27.07.2015radierea dreptului de administrare operativa a Intreprinderii Regionale de Industrie Locala din cartea funciară nr. 402109 Beba Vechevizualizare
021/27.07.2015radierea CAP Cherestur din cartea funciară nr. 401550 Beba Vechevizualizare
022/27.07.2015infiintarea Clubului Sportiv Triplex Beba Veche 2015vizualizare
023/27.07.2015aprobarea plații de cotizație anuală pentru anul 2015 datorată de Comuna Beba Veche la Asociația GAL TRIPLEX CONFINIUMvizualizare
024/27.07.2015numirea directorului la societatea Constructii Beba Veche 2015 SRLvizualizare
025/24.08.2015rectificarea bugetului local pe anul 2015vizualizare
035/10.10.2015privind stabilirea impozitele şi taxele locale aplicabile în anul 2016 la nivelul comunei Beba Vechevizualizare
036/10.10.2015privind stabilirea impozitele şi taxele speciale la nivelul comunei Beba Vechevizualizare
026/19.10.2015alegerea presedintelui de sedintavizualizare
027/19.10.2015modificarea Comisiilor de specialitatevizualizare
028/19.10.2015rectificarea bugetului local pe anul 2015vizualizare
029/19.10.2015modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Clubului Sportiv Triplex Beba Veche 2015vizualizare
030/19.10.2015acordul referitor la incheierea unui contract de asistenta juridica intrre comuna Beba Veche si un Cabinet de avocaturavizualizare
031/19.10.2015rectificarea cartii funciare nr. 400578 Pordeanuvizualizare
032/19.10.2015radierea dreptului de administrare operativa a Intreprinderii Regionale de Industrie locala din CF 402109vizualizare
033/19.10.2015rectificarea Cartii funciare CF 401234vizualizare
034/26.10.2015rectificarea bugetului local pe anul 2015vizualizare
037/10.11.2015rectificarea Cartii funciare nr. 401564vizualizare
038/10.11.2015dezmembrarea parcelei Ps169 din extravilanul Beba Vechevizualizare
039/10.11.2015Planul de ocupare a functiilor publice in anul 2016vizualizare
040/23.11.2015privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse in cadrul procedurilor de achiziții ce vor fi derulate in vederea realizării proiectului integratvizualizare
041/23.11.2015aprobarea valorii de investitie a proiectului la Masura 322vizualizare
042/23.11.2015solicitarea unei scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFNvizualizare
043/23.11.2015trecerea unui imobil din domeniul privat al statului in domeniul privat al comunei Beba Vechevizualizare
044/16.12.2015rectificarea bugetului local pe anul 2015vizualizare
045/16.12.2015privind modificarea si completarea HCL Beba Veche nr. 10-25.02.2002 privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Beba Vechevizualizare
046/16.12.2015alocarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun 2015vizualizare
047/16.12.2015rectificarea cărții funciare nr. 401887 Beba Veche sat Cheresturvizualizare
048/16.12.2015modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Triplex Beba Veche 2015vizualizare
049/16.12.2015aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Beba Veche pentru perioada 2014-2020vizualizare
050/16.12.2015implementarea proiectului Dotarea căminelor culturale din comuna Beba veche – satele Beba Veche si Cherestur județul Timișvizualizare
051/16.12.2015privind aprobarea primei intabulării a străzilor din comuna Beba Veche în cartea funciarăvizualizare
052/16.12.2015rectificarea Cărții Funciare nr. 402210 Beba Vechevizualizare
053/16.12.2015alegerea presedintelui de sedintavizualizare
001/11.01.2016rectificarea bugetului local pe anul 2015vizualizare
002/11.01.2016privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2015vizualizare
003/11.01.2016aprobarea utilizarii rezervei bugetarevizualizare
004/11.01.2016privind acoperirea deficitului pentru sectiunea de dezvoltare a bugetului local in suma de lei 40.000 lei din excedentul bugetului localvizualizare
005/11.01.2016privind aprobarea Planului de acțiuni și măsuri de interes local pe anul 2016vizualizare
006/11.01.2016propunerea numirii directorului la Constructii Beba Veche 2015 SRLvizualizare
007/11.01.2016propunerea numirii directorului la Spatii Verzi Beba Veche 2015 SRLvizualizare
008/08.02.2016aprobarea bugetului local pe anul 2016vizualizare
009/08.02.2016aprobarea Înființării Serviciului public de salubrizare pentru activitățile de colectare-transport deșeuri municipale la nivelul județului Timișvizualizare
010/08.02.2016privind clasificarea unui drum de exploatare din comuna Beba Veche, judeţul Timiş, în categoria drumurilor comunalevizualizare
011/08.02.2016rectificarea cărții funciare nr. 401887 Cheresturvizualizare
012/08.02.2016 rectificarea cărții funciare nr. 401578 Pordeanuvizualizare
013/08.02.2016rectificarea unei suprafete din Hotararea nr. 51-2015 privind aprobarea primei intabulării a străzilor din comuna Beba Veche în cartea funciarăvizualizare
014/08.02.2016revocarea HotararII nr. 43-2015 privind privind trecerea din domeniul privat al Statului Roman în domeniul privat al comunei Beba Veche a unor imobilevizualizare
015/08.02.2016propunerea numirii directorului la SPPS Beba Veche SRLvizualizare
016/08.02.2016reoganizarea rețelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2016-2017vizualizare
017/21.03.2016alegerea presedintelui de sedintavizualizare
018/21.03.2016privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2016vizualizare
019/21.03.2016privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniul public al comunei Beba Vechevizualizare
020/21.03.2016privind rectificarea bugetului local al comunei Beba Vechevizualizare
021/18.04.2016privind aprobarea participării comunei Beba Veche în cadrul parteneriatului - GAL TRIPLEX CONFINIUMvizualizare
022/18.04.2016acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Beba Veche în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timişvizualizare
023/18.04.2016implementarea proiectului MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA BEBA VECHE ȘI COMUNA DUDEȘTII VECHI, JUDEȚUL TIMIȘvizualizare
024/18.04.2016completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniul public al comunei Beba Veche însușit prin Hotărârea Consiliului Local Beba Veche nr.10/2002vizualizare
025/18.04.2016acordul pentru executarea lucrărilor în cadrul investiţiei AMENAJARE IRIGAŢII LA S.C. EMILIANA WEST ROM S.R.L. - SISTEM ARANCA, COMPARTIMENTUL IV TIMIŞvizualizare
026/18.04.2016acordul referitor la încheierea unui contract de asistenţă contabila cu Pop Diana PFAvizualizare
027/18.04.2016acordul referitor la încheierea unui contract de asistenţă achizitii publice cu Hodosan Edithvizualizare
028/16.05.2016intabularea in cartea funciaravizualizare
029/16.05.2016intabularea in cartea funciaravizualizare
030/16.05.2016completarea si modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniul public al comunei Beba Veche însușit prin Hotărârea Consiliului Local Beba Veche nr.10-2002vizualizare
031/30.05.2016implementarea proiectului DEMOLARE IMOBIL P SI CONSTRUIRE GRADINITA P+2E CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA/LOCALITATEA BEBA VECHEvizualizare
032/31.08.2016stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Beba Vechevizualizare
033/31.08.2016rectificarea 2 a bugetului local pe anul 2016vizualizare
034/21.09.2016privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Beba Veche în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timişvizualizare
035/21.09.2016preluarea prin transmiterea fără plată a unei autospeciale marca Volkswagen Transporter aflat in proprietatea Inspectoratului Judeţean al Politiei de Frontieră Timișvizualizare
036/21.09.2016aprobarea indicatorilor tehnico-economici,conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie "Modernizare străzi în localitatea Beba Veche" prin programul PNDLvizualizare
037/21.09.2016privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie "Modernizare străzi în localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş" _x000d_
în vederea includerii în "Programul Naţional de Dezvoltare Locală"
vizualizare
038/02.11.2016rectificarea 3 a bugetului local pe anul 2016vizualizare
039/02.11.2016completarea hotararii 50 implementare proiect dotare camine culturalevizualizare
040/02.11.2016modificarea organigramei, statului de functiuni si numarului de personal din Primarievizualizare
041/02.11.2016constituirea structurii de specialitate in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii lucrarilorvizualizare
042/15.12.2016alegerea presedintelui de sedintavizualizare
043/15.12.2016modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului localvizualizare
044/15.12.2016stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2017vizualizare
045/15.12.2016rectificarea 4 a bugetului local pe anul 2016vizualizare
046/15.12.2016desemnarea reprezentanților care să facă parte din echipa de implementare a proiectului accesat de către A.D.I. Beba Veche – Dudeștii Vechivizualizare
047/15.12.2016 alocarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun 2016vizualizare
048/15.12.2016modificarea organigramei din Primaria Beba Vechevizualizare
049/21.12.2016alegerea preşedintelui de şedinţăvizualizare
050/21.12.2016aprobarea executării a unor expertize tehnice la obiectivele de investiții ale Comunei Beba Vechevizualizare
051/21.12.2016privind declararea de "utilitate publică de interes local" a unui teren situat în comuna Beba Veche sat Pordeanu, nr.34vizualizare
052/21.12.2016declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului- teren proprietate privată situat pe amplasamentul obiectivului de utilitate publică de interes localvizualizare
001/26.01.2017alegerea preşedintelui de şedinţăvizualizare
002/26.01.2017aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2016vizualizare
003/26.01.2017aprobarea utilizarii rezervei bugetarevizualizare
004/26.01.2017acoperirea deficitului pentru sectiunea functionare a bugetului local in suma de lei lei din excedentul bugetului local la data de 31.12.2016vizualizare
005/26.01.2017propunerea aprobării Planului de acțiuni și măsuri de interes local pe anul 2017vizualizare
006/26.01.2017aprobarea Agendei culturale pe anul 2017vizualizare
007/26.01.2017reorganizarea rețelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2017-2018vizualizare
008/26.01.2017modificarea indicatorilor tehnico-economici, conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie "Modernizare străzi în localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş"vizualizare
009/26.01.2017aprobarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2017vizualizare
010/27.02.2017aprobarea demararii a 3 investitii prin PNDL pe anul 2017vizualizare
011/27.02.2017aprobarea indicatorilor tehnico-economici,conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie "Demolare imobil P si construire Gradinita P+2E cu program prelungit in comuna/localitatea Beba Veche "vizualizare
012/27.02.2017aprobarea indicatorilor tehnico-economici,conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie "Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş"vizualizare
013/27.02.2017rectificarea cartii funciare nr. 400685 din intravilanul localitatii Beba Vechevizualizare
014/03.04.2017alegerea presedintelui de sedintavizualizare
015/03.04.2017adoptarea bugetului local pe anul 2017vizualizare
016/03.04.2017ABROGATA
aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a terenului înscris în C.F. nr. 402505 nr. cadastral 402505, în suprafaţă de 1079 mp, domnului Bud Nicu - Cristian
vizualizare
017/03.04.2017aprobarea bugetului societatii Spatii Verzi SRL pe anul 2017vizualizare
018/03.04.2017aprobarea bugetului societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL pe anul 2017vizualizare
019/03.04.2017aprobarea bugetului societatii Serviciul Public Prestari Servicii SRL pe anul 2017vizualizare
020/16.05.2017alegerea presedintelui de sedintavizualizare
021/16.05.2017implementarea Proiectului „Modernizare sistem de alimentare cu apă în localitatea Beba Veche și Cherestur, prin retehnologizare stație tratare Pordeanu, Cherestur și Beba Veche și realizare aducțiuni.”vizualizare
022/16.05.2017implementarea proiectului "Extindere retea de canalizare si realizare racorduri in localitatea Beba Veche, infiintare retea de canalizare si realizare racorduri Cherestur si realizare racorduri in Pordeanuvizualizare
023/16.05.2017aprobarea Contractului de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţăvizualizare
024/10.07.2017alegerea presedintelui de sedintavizualizare
025/10.07.2017aprobarea valoarii de investiție a Proiectului „Dotare Camine culturale din comuna Beba Veche și Cherestur, judetul Timis” cu o valoare totala de 994.077.31 leivizualizare
026/10.07.2017solicitarea unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 320.000 leivizualizare
027/10.07.2017rectificarea bugetului local pe anul 2017vizualizare
028/10.07.2017aprobarea contractării unui împrumut în valoare de lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetarevizualizare
029/10.07.2017abrogarea hotararii nr. 16/2017vizualizare
030/03.08.2017numirea comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul procedurilor de achiziție aferente realizării proiectului „Dotarea caminelor culturale din comuna Beba Veche si Cherestur, județul Timiș”vizualizare
031/03.08.2017aprobarea contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare – transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș – Lotul 3 – servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia”vizualizare
032/03.08.2017stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Primarului şi Consiliului Localvizualizare
033/03.08.2017aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beba Veche pentru anul 2017vizualizare
034/03.08.2017aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFNvizualizare
035/25.09.2017alegerea presedintelui de sedintavizualizare
036/25.09.2017rectificarea bugetului pe anul 2017vizualizare
037/25.09.2017aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I Lucrari de modernizare in scopul eficientizarii energetice a cladirii primariei Beba Vechevizualizare
038/25.09.2017acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Beba Veche în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timişvizualizare
039/25.09.2017modificarea hotararii nr. 32/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie" din aparatul propriu al Primarului şi Consiliului Localvizualizare
040/25.09.2017ABROGATA
aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a terenului înscris în C.F. nr. 402647 nr. Cadastral 402647, în suprafaţă de 979 mp, doamnei Matyas Mariana
vizualizare
041/25.09.2017privind rectificarea Cărții Funciare nr. 401591 Beba Vechevizualizare
042/23.10.2017aprobarea cofinantarii obiectivului de investiţie _x000D_
"Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş" in vederea includerii in PNDL
vizualizare
043/23.10.2017rectificarea bugetului local pe anul 2017vizualizare
044/23.10.2017modificarea si completarea HCL 37/29.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I Lucrari de modernizare in scopul eficientizarii energetice a cladirii primariei Beba Vechevizualizare
045/23.10.2017completarea și modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniul public al comunei Beba Veche însușit prin Hotărârea Consiliului Local Beba Veche nr.10/2002vizualizare