Dosarul sedintei din 3-08-2017

Consiliul local al comunei Beba-Veche, judeţul Timiş

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 3.08.2017 orele 9,00 la şedinţa extraordinara a

Consiliului local al comunei Beba Veche,judeţul Timis.

 

La şedinţa participa consilierii Ardelean Gheorghe, Bali Gabriela, Bican Aurelian-Craciun, Bruder Timea-Terezia, Ciobanu Liviu, Coșa Dorina, Farca Lidia-Lenuța, Folescu Mircea, Horvath Stefan si Toth Ede

Se constata după efectuarea prezenţei nominale ca este absent Tifan Miklos dar este intrunit cvorumul necesar astfel incât se poate proceda la inceperea sedintei.

Tifan Miklos a sosit dupa efectuarea prezentei.

Dl. Ciobanu Liviu preia conducerea sedintei si prezinta ordinea de zi:

  1. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 30/2017 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul procedurilor de achiziție  aferente realizării proiectului  „Dotarea caminelor culturale din comuna Beba Veche si Cherestur, județul Timiș”
  2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 31/2017 privind aprobarea contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare – transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș – Lotul 3 – servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia”, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”
  3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 32/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Primarului şi Consiliului Local
  4. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 33/2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beba Veche pentru anul 2017
  5. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 34/2017 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN
  1. consilier Ardelean Gheorghe solicita includerea pe ordinea de zi a unui punct de discutii legate de problemele comunei.

Se arata ca la sedintele extrordinare se discuta punctual asupra proiectelor de hotarare.

Se supune la vot propunerea cu pct. 6 Discutii.

3 consilieri au votat „pentru„

8 consilieri nu au votat

Se respinge.

dl. consilier Ardelean Gheorghe intreaba daca este legal sa se includa 2 puncte pe ordinea de zi- care nu au fost in convocarea transmisa.

dl.primar arata ca datorita urgentei si fiind in interesul comunei aceste puncte pot fi discutate in sedinta.

Dl. consilier Folescu Mircea considera ca si problemele ridicate de consilierii PNL sunt in interesul comunei.

dl. presedinte Ciobanu Liviu supune la vot ordinea de zi şi constată că toţi consilierii sunt de acord.

La punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv Adoptarea proiectului de hotarare nr. 30/2017 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul procedurilor de achiziție  aferente realizării proiectului „Dotarea caminelor culturale din comuna Beba Veche si Cherestur, județul Timiș”25/2017 privind aprobarea valoarii de investiție a Proiectului „Dotare Camine culturale din comuna Beba Veche și Cherestur, judetul Timis”

Se prezinta referatul si proiectul hotararii.

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

11 consilieri au votat „ pentru„

0 consilieri au votat „împotriva„

0 consilieri s-au abținut

Se adopta hotarirea nr. 30/2017

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi respectiv   Adoptarea proiectului de hotarare nr. 31/2017 privind aprobarea contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare – transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș – Lotul 3 – servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia”, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”

Se prezinta referatul si proiectul hotararii.

Se prezinta referatul si proiectul hotararii.

dl. consilier Ardelean Gheorghe solicita sa fie prezent la semnarea contractului la ADID deoarece nu cunoaste continutul acestuia.

Se discuta despre ordine de deplasare in urma refuzului domnului primar de a-l transporta cu masina pe dl. consilier Ardelean Gheorghe, intrucat isi plateste motorina din banii proprii.

Dl. consilier Folescu Mircea intreaba ce beneficii rezulta din vanzare gunoiului colectat selectiv.

Dl. primar Bohancanu Ioan arata ca firma cu care se va semna de catre ADID contractul va asigura catre cetateni pubele si saci colorati pentru colectarea selectiva, iar containerele care au fost puse in sate se vor de catre agenti economici, carora li se va putea cantari cantitatea predata.

Dl. consilier Folescu Mircea arata ca de la el nu s-a ridicat gunoiul.

Dl. primar Bohancanu Ioan intreaba de cate ori a platit taxa de gunoi menajer firma pe care o are.

Dl. consilier Folescu Mircea arata ca nu a platit nici o chitanta intrucat are contract cu o firma din Sannicolau Mare si nu a scos gunoi.

Se discuta in contradictoriu despre plati intre dl. primar Bohancanu Ioan si consilierii PNL.

La solicitarea facuta de dl. consilier Ardelean Gheorghe dl. primar Bohancanu Ioan arata ca nu are obligatia de a arata facturile de pentru gunoi la oricine si nici nu vrea sa le arate.

dl. viceprimar Aurel Bican solicita prezentarea de dl. consilier Ardelean Gheorghe a dovezilor privind pe Tifan Marton caruia i-a fost puternic afectata imaginea datorita calomniilor ca primeste sume mari de bani neinregistrate.

Dl. primar Bohancanu Ioan de asemenea cere aceste dovezi.

Discutiile purtate in continuare nu sunt pentru subiectele din ordinea de zi.

dl. consilier Toth Ede, in calitate de decan de varsta face un apel la respect si calm in rezolvarea problemelor comunitatii deoarece sedintele de consiliu incep sa devina altceva.

Dupa aprecierea sugestiei dlui Toth totusi nu se poate inca reveni la ordinea de zi.

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

11 consilieri au votat „ pentru„

0 consilieri au votat „împotriva„

0 consilieri s-au abținut

Se adopta hotarirea nr. 31/2017

La urmatorul punct de pe ordinea de zi este debaterea proiectului de hotarare nr. 32/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Primarului şi Consiliului Local

Se prezinta referatul si proiectul hotararii.

Se fac precizari privind criteriile generale si specific, procentul majorarii si limitarile impuse de lege.

dl. consilier Ardelean Gheorghe intreaba ca salar are primarul.

Se arata ca salariile sunt confidentiale.

Dl. primar Bohancanu Ioan spune ca este interzis de lege acest lucru.

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

11 consilieri au votat „ pentru„

0 consilieri au votat „împotriva„

0 consilieri s-au abținut

Se adopta hotarirea nr. 32/2017

La urmatorul punct de pe ordinea de zi este debaterea proiectului de hotarare nr. 33/2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beba Veche pentru anul 2017

Se prezinta referatul si proiectul hotararii.

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

9 consilieri au votat „ pentru„

0 consilieri au votat „împotriva„

2 consilieri s-au abținut dl. consilier Ardelean Gheorghe si dl. consilier Folescu Mircea

Se adopta hotarirea nr. 33/2017

La ultimul punct de pe ordinea de zi este debaterea proiectului de hotarare nr. 34/2017 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN

Se prezinta referatul si proiectul hotararii.

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

11 consilieri au votat „ pentru„

0 consilieri au votat „împotriva„

0 consilieri s-au abținut

Se adopta hotarirea nr. 34/2017

 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi este declarata inchisa sedinta.

 

Preşedinte de şedinţa Ciobanu Liviu

 

 

Bruder Timea-Terezia

Ardelean Gheorghe

Bican Aurelian-Craciun

Bali Gabriela

Coșa Dorina

Farca Lidia-Lenuța

Folescu Mircea

Horvath Stefan

Tifan Miklos

Toth Ede                                                                              Secretar,

Dosar sedinta 08-2017