Dosarul sedintei din 10-07-2017

Consiliul local al comunei Beba-Veche, judeţul Timiş

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi  10.07.2017 orele 16,00 la şedinţa ordinara a

Consiliului local al comunei Beba Veche,judeţul Timis.

 

La şedinţa participa consilierii Ardelean Gheorghe, Bali Gabriela, Bican Aurelian-Craciun, Bruder Timea-Terezia, Ciobanu Liviu, Coșa Dorina, Farca Lidia-Lenuța, Folescu Mircea, Horvath Stefan, si Tifan Miklos.

De asemenea participa 5 de muncitori ai firmelor administrate de consiliul local insotite de administrator Tifan Marton, dna experta Pop Diana si 2 cetateni din comuna.

Se constata după efectuarea prezenţei nominale ca este absent Toth Ede dar este intrunit cvorumul necesar astfel incât se poate proceda la inceperea sedintei.

Se arata faptul ca este necesara alegerea unui presedinte de sedinta deoarece durata mandatului doamnei Cosa a expirat.

domnul Bican propune pe dl. Ciobanu Liviu.

Nemaifiind alte propuneri dl. Ciobanu Liviu preia conducerea sedintei si prezinta ordinea de zi:

 1. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 24/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
 2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 25/2017 privind aprobarea valoarii de investiție a Proiectului „Dotare Camine culturale din comuna Beba Veche și Cherestur, judetul Timis” cu o valoare totala de 994.077.31 lei
 3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 26/2017 privind solicitarea unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 320.000 lei
 4. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 27/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
 5. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 28/2017 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
 6. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 29/2017 privind abrogarea hotararii nr. 16/2017 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a terenului înscris în C.F. nr. 402505 nr. cadastral 402505, în suprafaţă de 1079 mp, domnului Bud Nicu – Cristian, pentru construirea unei locuinţe în baza Legii 15/2003
 7. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 30/2017 privind solicitarea unui imprumut de la EXIMBANK SA
 8. Dezbateri privind probleme de interes local:
 1. a) situatie privind imobilele proprietate de stat inchiriate
 2. b) situatie privind debitele la capitolul „apa potabila”
 3. c) prezentarea spre aprobare a cererilor adresate Consiliului local
 4. d) prezentarea de catre dl. Ardelean Gheorghe a raspunsului la interpelarea adresata in data de 15.06.2017

Se supune la vot ordinea de zi şi se constată că toţi consilierii sunt de acord.

La pct. 1 se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

9 consilieri au votat „ pentru„

0 consilieri au votat „împotriva„

1 consilier s-a abținut

Se adopta hotarirea nr. 24/2017

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi respectiv Adoptarea proiectului de hotarare nr. 25/2017 privind aprobarea valoarii de investiție a Proiectului „Dotare Camine culturale din comuna Beba Veche și Cherestur, judetul Timis” cu o valoare totala de 994.077.31 lei

Se prezinta referatul si proiectul hotararii.

Dl. consilier Folescu Mircea  intreaba ce reprezinta dotarea si daca nu se putea cere aceasta suma pentru alte proiecte

Dl. consilier Ardelean Gheorghe intreaba de ce se repeta la fiecare 3 ani repararea proiectelor primarului: gradinita, camin , scoala

Dl. consilier Folescu Mircea  crede ca nu a vazut transformari radicale in comunele invecinate cu exceptia salilor de cultura ca si la noi unde iar se repeta dotarea Caminului

Domnul primar Bohancanu Ioan roaga pe dl. consilier Ardelean Gheorghe sa nu ridice vocea

Dl. consilier Ardelean Gheorghe spune printre altele adresandu-se primarului: „esti un gunoi”

Se discuta aprins intre cei doi.

Dl. consilier Ardelean Gheorghe spune „primarule esti un hot, ai fost luat de DNA”

Domnul primar Bohancanu Ioan roaga pe dl. consilier Ardelean Gheorghe sa vorbeasca civilizat pentru ca este un regulament de ordine interioara care trebuie respectat si sa nu mai aiba acest comportament ca al unui cioban.

Dl. consilier Folescu Mircea  recunoaste ca ar fi util…

Dna Pop Diana arata ca proiectele se pot depune in mai multe domenii dar sursele din care pot fi finantate implica o ierarhizare a proiectelor astfel incat s-a optat pentru cele cu sanse de finantare.

Dl. consilier Folescu Mircea  spune si despre Podul mare ca este o rusine fiind neintretinut.

Domnul primar Bohancanu Ioan arata ca momentan nu sunt surse de finantare pentru proiecte de acest gen dar va fi avut in vedere

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

8 consilieri au votat „ pentru„

0 consilieri au votat „împotriva„

2 consilieri s-au abținut dl. consilier Folescu Mircea  si dl. consilier Ardelean Gheorghe

Se adopta hotarirea nr. 25/2017

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi respectiv Adoptarea proiectului de hotarare nr. 26/2017 privind solicitarea unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 320.000 lei

Se prezinta referatul si proiectul hotararii.

Se prezinta referatul si proiectul hotararii.

Dna Pop Diana arata ca se plateste un avans de 30% dar sursele sunt de asemenea rambursabile, fiind recuperate din valoarea totala a proiectului descris in hotararea precedenta.

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

8 consilieri au votat „ pentru„

0 consilieri au votat „împotriva„

2 consilieri s-au abținut dl. consilier Folescu Mircea  si dl. consilier Ardelean Gheorghe

Se adopta hotarirea nr. 26/2017

La urmatorul punct de pe ordinea de zi este debaterea proiectului de hotarare nr. 27/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Se prezinta referatul si proiectul hotararii.

Dna Pop Diana arata ca dupa jumatate de an a fost facuta o analiza temeinica asupra veniturilor si cheltuielilor.

Domnul primar Bohancanu Ioan incepe sa arate modul de repartizare a sumelor dar este intrerupt de Dl. consilier Ardelean Gheorghe care ii spune „daca nu suporti stresul sa eliberezi scaunul si du-te acasa”

Domnul primar Bohancanu Ioan raspunde ca a fost acuzat ca nu renoveaza gradinita si a fost chemata si Directia de Sanatate Publica, iar acum a fost solicitat la prioritizarea proiectelor (asfaltare, gradinita si scoala), astfel incat a renuntat la ultimele doua in favoarea asfaltarii asa incat sa fie realizata asfaltarea in toata comuna. Renovarea gradinitei era necesara pentru ca au trecut 17 ani de cand au fost scosi copii din locatia unde aveau program prelungit.

Dl. consilier Ardelean Gheorghe ii spune domnului primar ca „esti un bugetar care ia 7000 lei pe luna si fura timpul”

Dl primar Bohancanu Ioan raspunde ca ia salarul prevazut de lege pentru munca de primar de comuna.

Doamna consilier Farca arata ca au fost realizate multe lucrari utile si de mare anvergura astfel incat comuna este bine intretinuta. De asemenea arata ca de curatenia la gradinita nu raspunde dl primar ci femeia de serviciu de la gradinita care are exact acele atributii.

Dna Pop Diana arata ca sunt si multe unitati scolare care nu au autorizatie de functionare si ar fi trebuit inchise dar inca functioneaza

Dl primar Bohancanu Ioan arata ca putem dovedi ca suntem capabili sa rezolvam aceasta situatie, si arata ca la la capitolul invatamant sumele vor fi alocate pentru reparatie gradinita si teren sintetic la scoala.

Dl. consilier Ardelean Gheorghe arata ca nu a fost informat in materialele de sedinta

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

9 consilieri au votat „ pentru„

0 consilieri au votat „împotriva„

1 consilieri s-au abținut dl. consilier Ardelean Gheorghe

Se adopta hotarirea nr. 27/2017

La punctul 5 de pe ordinea de zi este dezbaterea proiectului de hotarare privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare

Se prezinta referatul si proiectul hotararii.

Dna Pop Diana arata ca imprumutul in suma de aprox 1 milion de euro pentru fiecare comuna (Beba Veche si Dudestii Vechi) este alocat  pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile din noul proiect.

Dl. consilier Folescu Mircea  intreaba ce reprezinta cheltuieli neeligibile

Dl primar Bohancanu Ioan arata ca acestea sunt TVA-ul si statia de tratare a apei care a fost impusa de Apele Romane datorita continutului periculos de arsen din apa din foraje.

Dl. consilier Ardelean Gheorghe solicita un termen de rambursare mai scurt si propune 3 ani.

Dl primar Bohancanu Ioan arata ca rambursarea se face dupa un grafic de esalonare si se poate face anticipat. De asemenea o hotarare asemenatoare se adopta miecuri de catre Consiliul local Dudestii Vechi pentru a putea fi depuse impreuna.

Dna Pop Diana arata ca in Asociatia de Dezvoltare Beba Veche Dudestii Vechi este o situatie speciala ambele comune avand o participatie de 1/2 astfel incat nu se poate gestiona bugetul de catre o singura comuna.

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

10 consilieri au votat „ pentru„

0 consilieri au votat „împotriva„

0 consilieri s-au abținut

Se adopta hotarirea nr. 28/2017

La punctul 6 se prezinta adresa Institutiei Prefectului- judetul Timis – recursul gratios la hotararea nr. 16 si se arata ca este intemeiat iar propunerea este de abrogare a hotararii adoptate.

Se arata ca exista o solutie dar care presupune costuri suplimentare, de dezmembrare cartii functiare in doua parcele din care una se poate aloca in limita suprafetei de 1000 mp catre solicitant iar cealalta poate fi inchiriata (79 mp)

Dl. consilier Ardelean Gheorghe propune sa fie ajutati tinerii prin efectuarea acestui demers.

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.

10 consilieri au votat „pentru„

0 consilieri au votat „împotriva„

0 consilieri s-au abținut

Se adopta hotarirea nr. 29/2017

La penultimul punct de pe ordinea de zi se arata ca datorita lipsei referatului si a materialelor auxiliare ale proiectului de hotarare punctul 7 se retrage.

Dl. consilier Ardelean Gheorghe intreaba la ce se referea acel punct

Dl primar Bohancanu Ioan arata ca a fost depus un nou proiect pentru completarea canalizarii prin legarea de la canalul colector pana la locuinta beneficiarului. Astfel au fost identificate de proiectant un necesar de 14 subtraversari care trebuie executate din timp pentru a nu sparge asfaltul care va fi turnat. Pentru detalii tehnice, il prezinta pe dl. Inginer Ardelean Doru, care a fost angajat de curand ca si consilier personal al primarului, care are o vasta experienta in domeniu si supravegheaza zilnic lucrarile.

 1. Ardelean Doru face o expunere detailata asupra experientei dobandite, asupra detaliilor tehnice ale canalizarii si ale drumurilor cuprinse in proiect. Arata ca are sedinte de lucru in fiecare vineri cu toti factorii responsabili si este in permanenta la supravegherea lucrarilor, iar orice constatare de abatere de la proiect se aduce la cunostinta primarului pentru remediere.

Dl. consilier Folescu Mircea  arata ca un tub de scurgere a apei cu o lungime de 3,50 m este greu de curatat si se va colmata.

Din public dl. Ionitoiu intreaba care este traseul canalizarii.

 1. Ardelean Doru arata ca in proiect este trasat acolo unde strada permite la 2 metri distanta spre strada fata de stalpii de curent.

Dl primar Bohancanu Ioan arata ca observatiile domnului inginer Ardelean Doru se vor aduce permanent si la cunostinta Consiliului local.

La diverse:

Se prezinta situatia restantierilor la plata apei potabile.

Dl. consilier Ardelean Gheorghe spune ca nu e de domeniul consilierilor ci de al primarului sa rezolve asa o problema.

Dl. consilier Folescu Mircea  intreaba daca nu exista contract de furnizare a apei

Sunt prezentate in continuare cererile de inchiriere pentru case de stat.

Se constata ca toti solicitantii nu au restante, astfel incat se prezinta nominal cererile depuse, care se aproba si se vor intocmi noi contracte de inchiriere pentru toti cei din tabelul prezentat.

Este prezentata cererea dlui Ionitoiu Catalin de inchiriere a livezii, precum si cererea domnului Capat Gheorghe cu acelasi scop.

La livada daca se va inchiria se va pune un tarif mai mare dacat la pasune, ca de exemplu 200 euro/hectar pentru ca este acoperita din subventia APIA

Se discuta in contradictoriu despre livada care este inca inchiriata la Pop Ioan si ca pretul este prea mare si nu se stie cum a fost stabilit.

Dl. consilier Ardelean Gheorghe in discutii se refera la dl primar cu cuvinte jignitoare ca raspuns la referirea la activitatea de cioban a familiei sale.

Dl primar Bohancanu Ioan solicita un limbaj civilizat.

Dl. consilier Ardelean Gheorghe intreaba despre terenul scolii cine il lucreaza.

Dl primar Bohancanu Ioan spune ca firma administrata de sotia sa are contract de arenda pe o parte din acel teren pentru care plateste arenda standard oferita de toti arendasii 800 kg grau

Din public dl. Terlai Sorin solicita sa ii fie analizata cererea de inchiriere a terenului care nu a fost prezentata.

Deoarece cererea nu a fost pregatita pentru aceasta sedinta, ii prezinta domnului primar o copie a cererii care este citita de dl. Primar.

Se continua discutiile despre inchiriere de teren.

Dl. consilier Ardelean Gheorghe se pregateste sa paraseasca sedinta si spune ca nu are obligatia sa prezinte nici o dovada privind pe dl. Tifan, aceasta fiind o chestiune intre ei doi, care se va rezolva daca este cazul prin instanta.

Intre dl. Tifan si dl. consilier Ardelean Gheorghe discutia depaseste cadrul civilizat.

Dl. consilier Ardelean Gheorghe paraseste sala de sedinta.

Dl primar Bohancanu Ioan arata ca livada se va inchiria de solicitanti proportional sau prin licitatie la pret de livada.

Dl. consilier Folescu Mircea  spune ca ar fi necesara prezentarea unei situatii cu terenul inchiriat si a pasunii inchiriate precum si a rezervelor disponibile.

Dl. Ionitoiu pleaca foarte nemultumit declarand primarului ca „el e tinar si nu este frustat dar tu esti mai in virsta si ti se termina timpul”

Este facuta o propunere de licitatie pentru inchiriere.

Folescu arata ca nu a fost intrebat despre inchirierea pasunii si nu vede motiv sa reziliem contractele deja incheiate.

Dl consilier Horvath Stefan sustine licitatia, aratand ca astfel nici o persoana nu este neindreptatita si nici una nu este favorizata.

Se discuta despre teren si pretul de inchiriere.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi este declarata inchisa sedinta.

 

Preşedinte de şedinţa Ciobanu Liviu

 

 

Bruder Timea-Terezia

Ardelean Gheorghe

Bican Aurelian-Craciun

Bali Gabriela

Coșa Dorina

Farca Lidia-Lenuța

Folescu Mircea

Horvath Stefan

Tifan Miklos

Toth Ede                                                                             Secretar,

Dosar sedinta 07-2017