Dosarul sedintei din 5 decembrie 2017

Consiliul local al comunei Beba-Veche, judeţul Timiş

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 5.12.2017 orele 12,30 la şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Beba Veche,judeţul Timis.

La şedinţa participa consilierii Ardelean Gheorghe, Bali Gabriela, Bican Aurelian-Craciun, Bruder Timea-Terezia, Ciobanu Liviu, Coșa Dorina, Farca Lidia-Lenuța, Folescu Mircea, Horvath Stefan, Tifan Miklos

Citeste mai departe… »

Dosarul sedintei din 13 noiembrie 2017

Consiliul local al comunei Beba-Veche, judeţul Timiş

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 23.11.2017 orele 14,00 la şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Beba Veche,judeţul Timis.

La şedinţa participa consilierii Ardelean Gheorghe, Bali Gabriela, Bican Aurelian-Craciun, Bruder Timea-Terezia, Coșa Dorina, Folescu Mircea, Horvath Stefan, Tifan Miklos si Toth Ede
Se constata după efectuarea prezenţei nominale ca sunt absenti Ciobanu Liviu si Farca Lidia-Lenuța dar este intrunit cvorumul necesar astfel incât se poate proceda la inceperea sedintei.
dl. Bican Aurelian- presedinte de sedinta pana in 31.12.2017 preia conducerea sedintei si prezinta ordinea de zi:
1. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 51/2017 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie „Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş” în vederea includerii în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală si aprobarea demararii investitiei propuse spre finantare
dl. consilier Ardelean Gheorghe solicita explicarea motivului pentru care au fost chemati de indata.
dl. primar Bohancanu Ioan explica faptul ca pentru depunerea Proiectului tehnic al investitiei susmentionate, consultantii au efectuat calculele de corectie si a reiesit o diferenta fata de suma initiala care trebuie sa fie aprobata prin hotarare pentru a se putea depune la Minister. Intrucat comunicarea cifrelor exacte a fost facuta in dimineata acestei zile, a fost necesara convocarea de urgenta a consiliului conform prevederilor legale precizate.
Se supune la vot ordinea de zi:
Se adopta cu unanimitate de voturi.
La punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv Adoptarea proiectului de hotarare nr. 51/2017 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie „Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş” în vederea includerii în „Programul Naţional de Dezvoltare Locală si aprobarea demararii investitiei propuse spre finantare
dl. consilier Ardelean Gheorghe intreaba care este stadiul lucrarilor.
dl. primar Bohancanu Ioan arata ca se depune proiectul tehnic si sumele necesare au fost aprobate, nefiind inca utilizate.
Dl. consilier Folescu Mircea considera ca trebuie sa se depaseasca stadiul proiectelor si studiilor de fezabilitate pentru a se incepe lucrarea si sa nu ramanem doar cu actele.
dl. primar Bohancanu Ioan arata ca banii au fost solicitati pe baza unei estimari initiale care s-a modificat datorita cresterii preturilor.
Dl. consilier Toth Ede intreaba de ce a crescut atat de mult nivelul cofinantarii din bugetul local.
dl. primar Bohancanu Ioan arata ca nivelul initial nu a fost calculat corect.
Dl. consilier Folescu Mircea intreaba cand va fi gata constructia.
dl. primar Bohancanu Ioan arata ca dupa ce se semneaza contractul de finantare se va trece la etapa de licitatii prin SEAP si incredintarea lucrarii cu termene de executie precise.
Dl. consilier Folescu Mircea intreaba cand se poate consulta proiectul pentru a face eventuale imbunatatiri.
dl. primar Bohancanu Ioan arata ca se va aduce o prezentare pentru urmatoarea sedinta.
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarire.
8 consilieri au votat „pentru„
0 consilieri au votat „împotriva„
1 consilieri s-au abținut (Ardelean Gheorghe)
Se adopta hotarirea nr. 51/2017
Se discuta despre urmatoarea sedinta si se stabileste data de 5 decembrie 2017 ora 13.30.
Dl presedinte Bican Aurelian declara sedinta inchisa.
Preşedinte de şedinţa Bican Aurelian-Craciun
Ardelean Gheorghe
Bali Gabriela
Bruder Timea-Terezia
Coșa Dorina
Ciobanu Liviu
Farca Lidia-Lenuța
Folescu Mircea
Horvath Stefan
Tifan Miklos
Toth Ede
Secretar,

 

Sedinta 23-11-2017
Imagine

Convocator Sedinta de indata a Consiliului local (23.11.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege pentru probleme de maxima urgenta consiliile locale se întrunesc în şedinţă convocata de indata, conform art. 39 alin. 4* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa convocata de indata a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 23 noiembrie 2017 orele 14.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Continuă să citești

Dosarul sedintei din 13 noiembrie 2017

Consiliul local al comunei Beba-Veche, judeţul Timiş

 

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 13.11.2017 orele 12,30 la şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Beba Veche,judeţul Timis.

 

La şedinţa participa consilierii Ardelean Gheorghe, Bali Gabriela, Bican Aurelian-Craciun, Bruder Timea-Terezia, Ciobanu Liviu, Coșa Dorina, Farca Lidia-Lenuța, Folescu Mircea, Horvath Stefan, Tifan Miklos  si Toth Ede

Citeste mai departe… »

Imagine

Convocator Sedinta ordinara a Consiliului local (13.11.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă ordinară, conform art. 39 alin. 1* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 13 noiembrie 2017 orele 12.30 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Continuă să citești

Dosarul sedintei din 23 octombrie 2017

Consiliul local al comunei Beba-Veche, judeţul Timiş

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi  23.10.2017 orele 12,30 la şedinţa extraordinara a

Consiliului local al comunei Beba Veche,judeţul Timis.

 

La şedinţa participa consilierii Ardelean Gheorghe, Bali Gabriela, Bican Aurelian-Craciun, Bruder Timea-Terezia, Ciobanu Liviu, Coșa Dorina, Farca Lidia-Lenuța, Folescu Mircea, Horvath Stefan, Tifan Miklos  si Toth Ede

Se constata după efectuarea prezenţei nominale ca sunt prezenti toti consilierii si este intrunit cvorumul necesar astfel incât se poate proceda la inceperea sedintei. Citeste mai departe… »

Imagine

Convocator Sedinta extraordinara a Consiliului local (23.10.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă extraordinară, conform art. 39 alin. 2* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 23 octombrie 2017 orele 12.30 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Continuă să citești